Tijdlijn

Duik in de rijke historie
van ons museum

Opgericht door onderwijzer J.B. Bernink

In 1878 werd in Denekamp Johannes Bernardus Bernink geboren. Een jongen met grote interesse voor de natuur. Eerst voor de planten en insecten dicht bij huis, later voor de vogels en zoogdieren. Ook de geologie van het landschap, gevormd door de beweging van de grote gletsjers die Noord-Europa lange tijd bedekten, fascineerde hem.

Al vroeg begon hij met het verzamelen van natuurvondsten, helemaal in de stijl van de tijd. Hij maakte vlinderbakken, legde een verzameling vogeleieren aan en vormde schoolschriften om tot een herbarium van lokale inheemse planten. Het preparen van dieren leerde hij zich met behulp van literatuur zelf aan. Tijdens zijn dagelijkse wandelingen naar Oldenzaal, waar hij aan de Normaal school de opleiding tot onderwijzer volgde, observeerde hij de veranderingen van de natuur in alle seizoenen. Zo werd zijn motto voor werk en leven gevormd: Natura Docet – de natuur onderwijst – wat hij tijdens de bijeenkomsten van de (jeugd)natuurclub ‘Klimop’ op de woensdag- en zaterdagmiddag ook in praktijk bracht. Leren door observeren.

Natuurstudie, en vooral de popularisering daarvan voor een breed publiek, nam in de beginjaren van de 20e eeuw grote stappen voorwaarts. Eli Heimans en Jacq. P. Thijsse namen daarin het voortouw. Zij beschreven de natuur in Nederland, vooral toen ook al om het belang van het behoud er van te benadrukken. Ook Bernink werd auteur voor het blad ‘De Levende Natuur’ dat door hen uitgegeven werd. Via een oproep tot het stichten van een museum voor de verzameling van Bernink ontwikkelde zich een indrukwekkend netwerk van geïnteresseerden.

Opening eerste museum Natura Docet in 1911

Vooral dankzij de inbreng van Twentse industriëlen als de families van Heek, Scholten en Jannink kwam in 1911 het eerste museum Natura Docet tot stand bij het ouderlijk huis van Bernink. De grote belangstelling, en groeiende verzameling van Natura Docet, zette Bernink al snel aan tot het denken over uitbreiding.

Blijf op de hoogte!

Naam(Vereist)
Bent u geïnteresseerd in het laatste nieuws voor het onderwijs?(Vereist)

Blijf op de hoogte!

Naam(Vereist)
Bent u geïnteresseerd in het laatste nieuws voor het onderwijs?(Vereist)

Menu