Aan het juist weergeven van informatie op de site www.wonderryck.nl is door de redactie van Natura Docet Wonderryck Twente uiterste zorg besteed.

Natura Docet Wonderryck Twente aanvaardt echter geen enkele aansprakelijkheid voor schade als gevolg van het gebruik, op welke wijze dan ook, van de aangeboden informatie op deze internetsite.

Rechten

De redactie heeft alles in het werk gesteld om bij het gebruik van data, teksten en beelden op deze site geen belangen van derden te schenden. Een ieder die niettemin meent dat op deze site materiaal gebruikt is zonder dat daarover met hem of haar als mogelijke rechthebbende afspraken zijn gemaakt, verzoeken wij contact op te nemen met de redactie.

Fotografie

Tijdens activiteiten in en rond Natura Docet Wonderryck Twente, worden regelmatig foto’s gemaakt. Een deel van deze foto’s wordt gebruikt voor publicitaire doeleinden en/of geplaatst op de website van Wonderryck. Gezien het grote aantal foto’s en de vele gezichten op deze foto’s is het in de regel niet mogelijk iedereen van te voren om toestemming te vragen voor publicatie. Natura Docet Wonderryck Twente gaat echter zorgvuldig om met de belangen van afgebeelde personen. Mocht een bezoeker desondanks bezwaar hebben tegen het gebruik van een bepaalde foto, dan zal deze op diens verzoek worden verwijderd.

Indien u nog vragen of twijfels heeft kunt u contact met ons opnemen: Natura Docet Wonderryck Twente 0541 351325