Organisatie

Bestuur, team & vrijwilligers

Het team

Jana Simmelink

Directeur a.i.

Dr. Eric Mulder

Honorair conservator

Wendy van Benthem

Financiën & PZ

Jolien Schras

Development

Marleen Hermsen

Marketing & facilitaire zaken
Slang Natuurmuseum Natura Docet Denekamp

Luuk van Laar

Educatie

Het bestuur van Natura Docet

Het bestuur vertegenwoordigt de Stichting en de bevoegdheid tot vertegenwoordiging komt bovendien toe aan de voorzitter met hetzij de penningmeester. Daarnaast evalueert het bestuur jaarlijks haar functioneren en draagt zij zorg voor vastlegging hiervan. Ook evalueert het bestuur jaarlijks het functioneren van de directie en zorgt zij voor vastlegging hiervan. Het dagelijks- en algemeen bestuur zet zich op vrijwillige basis, onbezoldigd (afgezien van vergoeding van reiskosten), in voor de stichting Natura Docet. Er zijn in de statuten geen bepalingen over vacatiegelden voor de leden van het bestuur opgenomen. Zowel de salariëring van directie als de vaste staf van de Stichting Natura Docet vindt plaats volgens het BezoldigingsBesluit RijksAmbtenaren (BBRA).

Arend-Jan Vleming

Voorzitter
Sillhouette Medewerker

Harry Grooters

Penningmeester

Loes Stokkelaar

Bestuurslid

Vrijwilligers

De medewerkers van Museum Natura Docet werken samen met vrijwilligers die het team ondersteunen. Omdat er altijd veel werk te verrichten is zijn wij altijd op zoek naar collega’s die ons kunnen helpen met het in stand houden van ons museum.

Diverse rollen
Vrijwilligers hebben in ons museum diverse rollen; ontvangst van bezoekers en in de winkel, het begeleiden van activiteiten in de weekenden/vakanties en het uitvoeren van schoolprogramma’s en rondleidingen door het museum en parktuin. Een groep handige handen houdt zich bezig met technische zaken in- en rondom het gebouw. Bij de afdeling Collectie en Kennis wordt gewerkt aan het beheer, behoud en (beeld)registratie van de vele opgezette dieren, mineralen en fossielen. In de tuin is een groep vrijwilligers bezig met onderhoud van de tuin en de nieuwe natuur. De imkers van Denekamp ondersteunen bij het onderhoud van de bijenvolken en het educatieprogramma.

  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.

Binnenkort: IJstijd Dieren