Organisatie

Bestuur, team & vrijwilligers

Het bestuur van Natura Docet

In de nieuwe statuten zal vermeld staan dat de bestuurders van de stichting worden benoemd voor een periode van ten hoogste vier jaar en dat zij na 1 januari 2013 niet kunnen worden herbenoemd indien zij reeds meer dan twaalf jaar deel uitmaken van het bestuur. De bestuurders treden af volgens een door het bestuur vast te stellen rooster van aftreden. Het bestuur vertegenwoordigt de Stichting en de bevoegdheid tot vertegenwoordiging komt bovendien toe aan de voorzitter met hetzij de secretaris hetzij de penningmeester. Daarnaast evalueert het bestuur jaarlijks haar functioneren en draagt zij zorgt voor vastlegging hiervan. Ook evalueert het bestuur jaarlijks het functioneren van de directie en zorgt zij voor vastlegging hiervan. Het dagelijks- en algemeen bestuur zet zich op vrijwillige basis, onbezoldigd (afgezien van vergoeding van reiskosten), in voor de stichting Natura Docet. Er zijn in de statuten geen bepalingen over vacatiegelden voor de leden van het bestuur opgenomen. Zowel de salariëring van directie als de vaste staf van de Stichting Natura Docet vindt plaats volgens het BezoldigingsBesluit RijksAmbtenaren (BBRA).

Het dagelijks bestuur bestaat uit

Arend-Jan Vleming

Voorzitter

Wim Horsthuis

Penningmeester

Loes Stokkelaar

Bestuurslid

Het team

Dr. Eric Mulder

Conservator, Adjunct directeur

Marleen Hermsen

Marketing & facilitaire zaken

Wendy van Benthem

Financiën & PZ

Jolien Schras

Development

Luuk van Laar

Educatie

Marinus Olde Loohuis

DTP

Vrijwilligers

De medewerkers van Museum Natura Docet werken samen met vrijwilligers die het team ondersteunen. Omdat er altijd veel werk te verrichten is zijn wij altijd op zoek naar collega’s die ons kunnen helpen met het in stand houden van ons museum.

Diverse rollen
Vrijwilligers hebben in ons museum diverse rollen; ontvangst van bezoekers en in de winkel, het begeleiden van activiteiten in de weekenden/vakanties en het uitvoeren van schoolprogramma’s en rondleidingen door het museum en parktuin. Een groep handige handen houdt zich bezig met technische zaken in- en rondom het gebouw. Bij de afdeling Collectie en Kennis wordt gewerkt aan het beheer, behoud en (beeld)registratie van de vele opgezette dieren, mineralen en fossielen. In de tuin is een groep vrijwilligers bezig met onderhoud van de tuin en de nieuwe natuur. De museumakker wordt ieder jaar bewerkt door de Keals van het ’t Oale Spul. De imkers van Denekamp ondersteunen bij het onderhoud van de bijenvolken en het educatieprogramma.

Blijf op de hoogte!

Naam(Vereist)
Bent u geïnteresseerd in het laatste nieuws voor het onderwijs?(Vereist)

Blijf op de hoogte!

Naam(Vereist)
Bent u geïnteresseerd in het laatste nieuws voor het onderwijs?(Vereist)

Menu